Officiële opening 2 september

20160725 natuurbegraafplaats utrecht 005Stichting EEN&AL natuur 'De Utrecht' stimuleert, ontwikkelt en faciliteert natuur en natuurbegraven. Daarom zijn we in het voorjaar van 2015 samen met a.s.r. in Landgoed 'De Utrecht' gestart met het omvormen van 27 hectare productiebos tot een basis voor een hoogwaardig en divers natuurgebied, waar de eerste nieuwe vogelsoorten al zijn gesignaleerd! We hebben inmiddels de eerste begrafenissen verzorgd en daarmee is onze natuurbegraafplaats een feit.

Activiteiten 2 en 11 september 2016
Op vrijdag 2 september a.s. openen wij onze natuurbegraafplaats in het gezelschap van genodigden en op zondag 11 september verzorgen we tussen 11 en 16 uur de interessante Inspiratiedag 'Groene Uitvaart', voor iedereen die een kijkje wil komen nemen.

Openingsceremonie voor genodigden
We lichten hier een paar programmaonderdelen van de opening voor genodigden op 2 september 2016 nader toe, zoals aangegeven in de verstuurde uitnodiging.

Lezing door Johan van de Gronden
johanJohan van de Gronden is filosoof, schrijver en bestuurder. Hij publiceerde in 2015 bij Athenaeum - Polak & Van Gennep de essaybundel 'Wijsgeer in het wild'. Dit boek biedt een wijsgerige kijk op de natuur door iemand die met hart en ziel aan de bescherming van de natuur verknocht is en verkent het schemergebied tussen wijsbegeerte en natuurbescherming. Hij is algemeen directeur van PUM Netherlands senior experts, een vrijwilligersorganisatie die zich richt op de versterking van het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden, vicevoorzitter van IUCN Nederland, de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature, ‘s werelds grootste en oudste unie voor natuurbescherming en lid van de Raad van Toezicht van de Organisatie Oude Muziek in Utrecht. Van 2006 - 2016 was hij werkzaam als algemeen directeur van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Deze organisatie hanteert de Living Planet Index (LPI), een indicator die wereldwijd de biodiversiteit meet. Deze bijzondere methodische en overzichtelijke aanpak inspireerde Natuurbegraafplaats De Utrecht om te kiezen voor dezelfde manier van meten en bijsturen van de natuurontwikkeling.

Herbegraving Halbo C. Kool op Erebegraafplaats Kunstrijk
HalboKoolMet de herbegraving van Halbo C. Kool nemen we op 2 september 2016 ook de Erebegraafplaats Kunstrijk ceremonieel in gebruik. Op dit gedeelte van de Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ kunnen dichters, schrijvers en andere cultuurdragers herbegraven worden in de natuur. Het is om verschillende redenen niet altijd mogelijk het oorspronkelijke graf van een letterkundige of andere cultuurdrager te handhaven. Om hen toch een waardige permanente rustplaats te bezorgen is de Stichting Gerard Keller opgericht. De doelstelling van de Stichting bleek niet eenvoudig realiseerbaar maar de oplossing is gevonden: op Kunstrijk zijn zij welkom. 

De drijvende kracht achter het grafherstel van Halbo C. Kool is Niels Bokhove (1946), filosofie- en literatuurhistoricus. Hij werkt aan de biografie van Halbo C. Kool en ijverde al lange tijd voor zijn herbegraving. Kool werd begraven in 1968 de gemeentelijke begraafplaats in Hilversum. In 2007 is zijn grafsteen geruimd en in 1994 heeft de familie toestemming tot ruiming van het graf gegeven. De Gooische uitvaartvereniging verzorgde Kool’s eerste begraving. De huidige directeur van GUV, Rob IJntema, zal Halbo naar zijn definitieve rustplek begeleiden. De herbegraving wordt mede mogelijk gemaakt door Schrijversvereniging Bezige Bij, Uitgeverij De Bezige Bij, Bruna, Hanhart Graaftechniek en Gooische Uitvaartverzorging en is gestimuleerd door Stichting Gerard Keller.

Halbo C. Kool (1907 – 1968)
Al voor zijn debuutbundel 'De Tooverformule' in 1930 had Kool een reputatie als Nederlands jongste dichter en is later als een literair wonderkind bestempeld. Hij heeft deze belofte echter niet geheel waar kunnen maken. Toch bleef Kool zijn gehele leven dichten en schrijven. Een gedeelte van zijn werk, vooral uit de dertiger jaren, is sterk geëngageerd. In diezelfde jaren was hij vooral actief als journalist en criticus en stond hij in contact met belangrijke letterkundigen als H. Marsman, Menno ter Braak, E. du Perron en M. Nijhoff. Tijdens de oorlog was hij nauw betrokken bij de kunstenaarssteun, bovendien was hij een van de oprichters van uitgeverij De Bezige Bij in 1944. Na de oorlog werkte hij voor enkele omroepen en als vertaler van bekende werken van o.a. George Orwell en Georges Simenon. Bekend werd hij ook als organisator van poëzieavonden in 1966 in het Mickery Theater in Loenersloot. In 1968 pleegde Kool zelfmoord om nog steeds onduidelijke redenen. Het lied 'Een wonderkind van 50' van Lennaert Nijgh en Boudewijn de Groot is deels geïnspireerd door Kools tragische leven.

vincentblauwWerken
- De tooverformule (poëzie, 1930)
- Het pierement door Community singing
  (Poëzie, samen met J.C. Noordstar, N.E.M.  Pareau en H. Poort, 1930)
- Scherven (poëzie, 1932) 
- Het Vrij Nederlandsch Liedboek
  (Samenstelling, samen met J.H. de Groot en H.G. Hoekstra, 1944)
- Roodboek — Poëzie-Album (1947)
- Een roos in het knoopsgat (detective, 1948)
- Sleutelromance (poëzie, 1950)
- Tussen zon en schaduw: Vincent van Gogh (biografie, 1953)
- Muze zonder corset (essays over de Vijftigers, 1955)
- De fabelwereld (samenstelling, 1960)
- Morgengave voor meerminnen (poëzie, 1968)
- Diverse leken- en openluchtspelen (1938-1948)

Erebegraafplaats Kunstrijk
Stichting EEN&AL staat o.a. voor het verbinden van mens en natuur. Schrijvers, kunstenaars en andere cultuurdragers zijn vaak geïnspireerd door de natuur. Zo verbinden zij ieder op hun eigen wijze hun kijkers of luisteraars met de natuur. Hun werk is tijdloos; generatie na generatie kan genieten van hun creatieve uitingen. Daarom vinden wij het gepast om deze cultuurdragers een tijdloze plaats te bieden op Erebegraafplaats Kunstrijk, in de door hun ooit zo geliefde natuur. Zo blijven ze altijd in ons midden in een inspirerende omgeving, die symbool staat voor de tijdloze inspiratie die ze anderen nog altijd schenken.

Waar vindt u Kunstrijk?
U vindt Kunstrijk vooraan op de natuurbegraafplaats, vlakbij de parkeerplaats. Zo passeert eenieder deze erebegraafplaats. De graven worden voorzien van een houten schijf met de naam van de cultuurdrager, in lijn met de overige graven op de natuurbegraafplaats.

Theatergroep De Kwekerij
waterdansDe Kwekerij maakt op een eigenzinnige manier beeldend theater op buitengewone locaties. In een crossover van theater, dans, video, muziek en beeldende kunst wordt elke werkelijkheid omgetoverd. Tijdens een geënsceneerde wandeling langs verstilde tableau's, performances of korte monologen grijpen losse onderdelen in elkaar en vormen samen een eigenzinnig universum. Artistieke motor van De Kwekerij is Joris van Midde. Als regisseur en vormgever zoekt hij steeds de samenwerking met nieuwe makers en performers.